Kontakt

Vaš prodajni predstavnik

Adresa

Pločnik bb 74000 Doboj, Bosna i Hercegovina info@mass-light.com

Telefon

+387 (0) 53 241 469 | +387 (0) 65 385 492

Fax

387 (0) 53 227 033

Informacije za internet prodaju

+387 (0) 65 385 492